Etusivu » Paikallinen toiminta » Turvallisuuskävelyt

Turvallisuuskävelyt

Tehdään yhdessä turvallista, tasa-arvoista ja viihtyisää elinympäristöä.

Monet eri tahot vastaavat yksittäisen alueen elinympäristöstä, minkä vuoksi alueen asukkaiden ja toimijoiden on usein vaikeaa tietää, kenelle he voisivat esittää omia näkemyksiään. Lisäksi nämä eri tahot tapaavat toisiaan harvoin. Turvallisuuskävely on tapa saada asukkaat, viranomaiset, yhdistykset, yritykset ja kiinteistönomistajat sekä muut keskeiset toimijat tapaamaan toisensa asiantuntevan järjestäjän johdolla ja keskustelemaan yhdessä, mitkä paikat alueella tuntuvat turvattomilta tai tiedetään vaarallisiksi. Yhdessä mietitään, kuinka niistä voitaisiin tehdä turvallisempia ja viihtyisämpiä. Huomiota kiinnitetään myös turvallisiin ja viihtyisiin paikkoihin ja pohditaan sitä, mikä tekee niistä sellaisia.

Ihmiset kokevat alueet eri tavoin riippuen sukupuolesta, iästä ja kokemuksesta tai muusta taustasta. Siksi on tärkeää, että turvallisuuskävelyllä erilaiset ihmiset saavat tuoda esille omia kokemuksiaan alueesta ja kuunnella myös muiden kokemuksia. Rikoksen tai tapaturman uhriksi joutumisen lisäksi turvallisuudentunne on ratkaisevaa sille, missä liikumme ja miten liikumme. Se vaikuttaa siihen, mitä teemme sekä millaisia mahdollisuuksia meillä on tavata muita ihmisiä. Tunne siitä, että on riittävän turvassa halutakseen ja voidakseen liikkua kodin ulkopuolella vuorokauden eri aikoina ja eri paikoilla, liittyy pohjimmiltaan demokratiaan ja oikeudenmukaisuuteen.

Turvallisuuskävelyitä voidaan tehdä monia eri tarkoituksia varten ja eri tavoin. Joskus tarkoituksena voi olla saada mahdollisimman laajaa ja yleistä tietoa asukkaiden ja muiden aktiivisten tahojen näkökannoista ja tietoa alueesta. Toisilla kerroilla tarkoituksena voi olla nähdä erityisesti jonkin tietyn kohderyhmän tarpeet tai tietty osa fyysisestä ympäristöstä. Turvallisuuskävelyitä voidaan tehdä, jotta saataisiin riittävää tietoa alueen muutoksista tai jotta voitaisiin seurata alueen kunnossapitoa. Turvallisuuskävelyitä on hyvä järjestää päivänvalossa ja pimeällä, jotta alueesta saadaan näkökulma päivällä ja illalla.

Onnistuneen turvallisuuskävelyn järjestämiseen tarvitaan sekä osaamista että perusteellista työtä. Ennen oman turvallisuuskävelyn suunnittelun aloittamista kannattaa tutustua turvallisuuskävelyoppaan lisäksi näille verkkosivuille kerättyyn laajempaan materiaaliin, joka on suunnattu erityisesti kävelyn järjestäjille. Näille verkkosivuille kerätään aineistoa mm. hyväksi havaituista käytännöistä sekä haasteista, joihin on syytä varautua, ja vaihtoehtoisia ehdotuksia niiden ratkaisemiseksi.

 
Julkaistu 28.10.2013