Suomeksi - På svenska - In English

Rikoksentorjuntaneuvosto

Rikoksentorjuntaneuvosto

Etusivu » Neuvosto » Rikoksentorjuntakilpailu

Kansallinen rikoksentorjuntakilpailu

Kansallisen kilpailun voittaja edustaa Suomea Euroopan rikoksentorjuntakilpailussa (ECPA).

Rikoksentorjuntaneuvoston järjestämä kansallinen rikoksentorjuntakilpailu toimii karsintana Euroopan rikoksentorjuntakilpailuun (European Crime Prevention Award, ECPA). Näin ollen kansallisen kilpailun teema ja voittajan valintaperusteet ovat samat kuin EU:n rikoksentorjuntaverkoston (EUCPN) järjestämässä kilpailussa. Suomen kilpailun voittajan valitsee syyskuussa rikoksentorjuntaneuvoston kokoama riippumaton raati.


Teemana 2016 on ikääntyviin kohdistuneet rikokset

Ikääntyvät ovat haavoittuvassa asemassa, sillä he ovat usein muista riippuvaisia arkielämästään selviytymisessä. Ikääntyvien voi olla myös vaikea hakea apua, erityisesti jos heitä hyväksikäyttävä tai heihin rikoksia kohdistava henkilö on läheinen tai he ovat muuten riippuvaisia kyseisestä henkilöstä.

Ikääntyviin kohdistuneiden rikosten torjuntaan kuuluvat esimerkiksi toimet, joilla pyritään parantamaan turvallisuudentunnetta tai estämään tai vähentämään:

• taloudellista hyväksikäyttöä kuten petoksia tai maksukorttirikoksia

• fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa kuten pahoinpitelyä, lääkkeiden väärinkäyttöä tai hoidon laiminlyöntiä.

Rikokset voivat olla ulkopuolisten, läheisten tai ikääntyviä hoitavien tai avustavien henkilöiden tekemiä.

Rikoksentorjuntakilpailuun osallistuva hanke voi liittyä johonkin mainituista teemoista tai jonkin muunlaisten ikääntyviin kohdistuvien rikosten ehkäisyyn.


Arvosteluperusteet

Valinnassa noudatetaan samoja kriteereitä kuin Euroopan rikoksentorjuntakilpailussa:

1) Hanke keskittyy arkirikollisuuden tai rikollisuuden pelon torjuntaan.

2) Hanke on arvioitu ja saavuttanut useimmat tai kaikki tavoitteensa. Näyttöön perustavia vaikutuksia rikollisuuden vähentymiseen tai turvallisuuden parantumiseen arvostetaan enemmän kuin hankkeen muita tuloksia.

3) Hanke on mielellään innovatiivinen menetelmien ja lähestymistapojen suhteen.

4) Hanke perustuu mahdollisuuksien mukaan eri toimijoiden yhteistyöhön.

5) Hanke on toistettavissa muissa jäsenmaissa. Siksi ehdotusten pitäisi sisältää tietoa hankkeen taloudellisista kustannuksista, rahoituslähteistä, toteutusprosessista ja keskeisestä lähdemateriaalista.


Palkinto

Rikoksentorjuntakilpailun voittaja julkistetaan syyskuun lopulla. Voittajahankkeen edustajalle maksetaan matkat Bratislavassa 14.– 15. joulukuuta järjestettävään Rikoksentorjunnan parhaat käytännöt -konferenssiin. Sen yhteydessä pidetään ECPA-kilpailun palkinnonjakotilaisuus. Euroopan rikoksentorjuntakilpailun voittaja saa palkinnoksi 10 000 euroa. Lisäksi kaksi muuta hanketta palkitaan 5 000 eurolla. 
Julkaistu 12.10.2016
Sivun alkuun |