Suomeksi - På svenska - In English

Rikoksentorjuntaneuvosto

Rikoksentorjuntaneuvosto

Etusivu » Ajankohtaista » 2017 » Osallistu rikosten ehkäisyn seminaariin omalla alueellasi

Osallistu rikosten ehkäisyn seminaariin omalla alueellasi

Julkaistu 7.2.2017  Päivitetty 18.4.2017

Rikoksentorjuntaneuvoston alueellisissa seminaareissa edistetään paikallista rikosten ehkäisyä ja turvallisuustyötä.

Rikoksentorjuntaneuvosto kiertää kevään 2017 aikana eri paikkakunnilla esittelemässä kansallista rikoksentorjuntaohjelmaa, jonka tavoitteena on edistää rikoksentorjuntatyötä kunnissa ja aktivoida järjestöjä ja asukkaita siihen mukaan. Alueelliset seminaarit järjestetään yhteistyössä aluehallintovirastojen kanssa. Seminaareissa keskustellaan rikosten ehkäisystä ja asukkaiden osallistamisesta rikosten ehkäisyyn ja turvallisuuden edistämiseen. Paikkakunnilla voidaan tuoda esiin alueiden ongelmia ja pohtia hyviä käytäntöjä niihin puuttumiseksi.

Alueelliset seminaarit on tarkoitettu kaikille, jotka ovat tavalla tai toisella mukana rikosten ehkäisyyn tai turvallisuuden edistämiseen liittyvässä työssä. Mukaan toivotaan esimerkiksi opetus-, sosiaali-, terveys- ja nuorisoalan sekä asuntotoimen ja teknisen toimen ammattilaisia. Myös poliisin, elinkeinoelämän, seurakuntien, järjestöjen ja asukasjärjestöjen edustajat ja kunnanvaltuutetut ovat tervetulleita mukaan. Seminaarien tavoitteena on tuoda kuuluviin eri toimijoiden näkemyksiä kuntien rikoksentorjunta- ja turvallisuustyöstä ja samalla pohtia, miten rikosten ehkäisy saadaan osaksi kuntien strategista päätöksentekoa.

Seminaareissa on kaikille tarkoitettu yhteinen osuus sekä eri teemoihin keskittyviä työpajoja. Alla on tietoa seminaarien aikatauluista, ohjelmista ja ilmoittautumisesta.

Alueelliset seminaarit 2017

Lappeenranta 6.3.2017

Seminaari on tarkoitettu Etelä-Suomen aluehallintoviraston alueella toimiville. Seminaarissa järjestetään kolme vaihtoehtoista työpajaa: 1) Rikoksenehkäisyn ja turvallisuuden edistämisen koordinaatio alueella, 2) Dialogia edistävät, restoratiiviset ja konfliktien ratkaisuun tähtäävät menetelmät sekä 3) Turvallisuus ja turvattomuus hyvien väestösuhteiden näkökulmasta. Lisäksi Lappeenrannan ja seutukuntien järjestöt ja muut vastaavat toimijat voivat esitellä toimintaansa tilaisuuden yhteydessä. Seminaari tarjoaa mahdollisuuden paikalliseen verkostoitumiseen. Seminaarin avaa oikeusministeri Jari Lindström.

Lappeenrannan seminaarin ohjelma (pdf, 0.4 Mt)

Tampere 22.3.2017

Tampereen seminaarissa aiheena on mm. paikallisen rikoksentorjuntatyön edistäminen, turvallinen kaupunki ja sähköinen hyvinvointikertomus rikosten ehkäisyn työvälineenä. Lisäksi seminaarissa järjestetään kolme vaihtoehtoista työpajaa: 1) Varhainen tunnistaminen hyvinvoinnin lisäämisessä, 2) Järjestöjen työ haavoittuvien ryhmien uhriksi joutumisen estämisessä ja tunnistamisessa sekä 3) Miten järjestöt otetaan mukaan turvallisuus- ja rikoksentorjuntatyöhön?

Tampereen seminaarin ohjelma (pdf, 0.21 Mt)

Ilmoittautumiset 17.3.2017 mennessä sähköpostitse osoitteeseen: koulutus.sisa-suomi(at)poliisi.fi.

Rovaniemi 6.4.2017

Rovaniemen seminaarissa esillä ovat mm. sähköinen hyvinvointikertomus, turvallisuuskysely, verkostotyö ja etsivä nuorisotyö rikosten ehkäisyn ja turvallisuuden lisäämisen työvälineinä. Rovaniemen seminaarissa ei järjestetä työpajoja eri teemoista, vaan koko tilaisuus on tarkoitettu kaikille osallistujille.

Rovaniemen seminaarin ohjelma (pdf, 0.31 Mt)Ilmoittautuminen Rovaniemen seminaariin 30.3. mennessä

Varkaus 26.4.2017

Varkauden seminaarissa keskustellaan mm. huono-osaisuudesta ja osallisuudesta Itä-Suomessa ja nostetaan esille turvallisuuden lisäämisen malleja alueella. Seminaariin kuuluu kolme vaihtoehtoista työpajaa: 1) Rikoksen ehkäisyn ja turvallisuuden edistämisen koordinaatio ja yhteistyö, 2) Päihteet osana syrjäytymistä ja rikoksia – Miten ennakoin rikoksen uhriksi joutumista ja 3) Vihapuheet ja ääriliikkeet. Tilaisuudessa myös palkitaan lupaavin ja innovatiivisin rikoksentorjuntahanke. Seminaarin yhteydessä alueen järjestöt ja muut toimijat voivat esitellä toimintaansa.

Varkauden seminaarin ohjelma (pdf, 0.31 Mt)

Ilmoittautuminen Varkauden seminaariin 20.4. mennessä

Jyväskylä 17.5.2017

Jyväskylän seminaarissa esillä on mm. asukkaiden ja erityisesti monikulttuuristen yhteisöjen osallistaminen sekä lasten ja nuorten turvallisuuden lisääminen. Seminaarissa ei järjestetä vaihtoehtoisia työpajoja eri teemoista, vaan koko tilaisuus on tarkoitettu kaikille osallistujille.

Jyväskylän seminaarin ohjelma 17.5.2017 (pdf, 0.42 Mt)

Ilmoittautuminen Jyväskylän seminaariin 12.5. mennessä

Oulu

(syksy 2017, päivä tarkentuu myöhemmin)

Turku

(syksy 2017, päivä tarkentuu myöhemmin)


Tietoa alueellisista seminaareista ja niihin ilmoittautumisesta päivitetään tälle sivulle.

Lisätietoja seminaareista antaa erikoissuunnittelija Saija Sambou, puh. 02951 50352, etunimi.sukunimi@om.fi.

Sivun alkuun |